Sūdu būšana :D

4 līdzsvarotas dzīves likumi:
1. Negrēko ar sūdiem!
2. Neko neuztver kā personiskos sūdus!
3. Neveido priekšstatus par sūdiem!
4. Centies ikvienu darbu darīt pēc iespējas sūdīgāk!

Sūdu baušļi
1. Mīli savu sūdu kā savu tuvāko!
2. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sūdu!
3. Sūds sūdam atdodas!
4. Tev nebūs iekāpt savā sūdā!
5. Tev nebūs iesviest sava bosa portfeli sūdā!

6. Tev nebūs savu sūdu iemainīt pret sievas mīļāko kāmīti!
7. Kas Edetu met, tas no sūda krīt!
8. Laiks sūdus mētāt, laiks sūdus lasīt!
9. Esi gatavs! Tavs sūds augšāmcelsies!
10. No sūda esam tapuši, par sūdu arīdzan paliksim!

Vēl daži nesūdīgi sūdi:
Tu zāģē sūdu, uz kura pats sēdi.
Kas citam sūdu rok, pats savas laimes kalējs.

Dažādi sūdi
Dzensūdisms, sūdumazohisms.
Latviešu sūdīgie sakāmvārdi un izteicieni
Savu sūdu nedzird.
Ne viss ir sūds, kas s***d.
Acis sūda izbijās, rokas sūda nebijās.
Dalītas bēdas – pusbēdas, dalīts sūds – dubultsūds.
No sūda tu esi nācis, par sūdu tev jāpaliek.
Labāk zīle sūdā, nekā sūdi rokā.
Sūdu maisā nenoslēpsi.
Draugu iepazīst sūdos.
Sūds sūdam acīs nelec.
Ne viss ir sūds, kas spīd.
Kas sūdam asti cels, ja ne pats.
Cita sūdā skabargu redz, bet savā sūdā baļķi neredz.
Suņi rej, bet sūdi iet tālāk.
Jo dziļāk mežā, jo vairāk sūdu.
Rīta sūdam zelts mutē.
Neskati sūdu no cepures.
Mazs sūds gāž lielu vezumu.
Sūdam sūda liktenis.
Kāds sūds, tāds saimnieks.
SÅ«ds zina, ko Ä“dis.
Kurš sūdiņš agri ceļas, agri slauka dibentiņu.
Kā sūds uz acs!
Kā sūdu piemin, tā sūds klāt.
Sūda tēva, sūda dēla un sūda gara vārdā āmen.
Zvēru runāt tikai sūdu un neko citu kā sūdu.
SÅ«ds ir mans liecinieks.
No tava sūda Dieva ausī.

TV raidījumi
“SÅ«di esam“, “SÅ«ds no malas“, “SÅ«dÄ«gais pāris“, “SÅ«ds online“, “FutÅ«rsÅ«ds“, “SÅ«dorāma“, “SÅ«di gan“, “SÅ«ddieņi“, “SÅ«ds… saldais“, “TelesÅ«diji“.

Reklāmas
“Ir sūdi – ir varianti, nav sūdu – nav variantu.”
“Tīrāka, bet sūdīgāka sajūta.“
“Šī zobuburstīte aizsniedz arī sūdīgākās vietas.“
“Sūds. Jo es esmu tā vērta.“
“Sūdīgas sarunas.“
“Veidosim sūdu labāku!“

Klubi
“Četri balti sūdi“, “Cits sūds“, “Slepenais ekskrements“, “Sūdam neviens neraksta“, “Sūdu robeža“.

Grāmatas, dzeja, dziesmas
“Liela brēka, mazs sūds“, “Sūdu ciema zēni“, “Atraitnes sūds“, “Sūdudienas Silmačos“, “Jāzeps un viņa sūdi“, “Lolitas brīnumsūds“, “Vinnijs Sūds un viņa draugi“;
“SÅ«du sÅ«diem tÄ“vu zeme…“, “Es eju pār sÅ«diem paceltu galvu…“, “Miglā asaro sÅ«ds…“;
“PÅ«t, vÄ“jiņi, dzen sÅ«diņu…“, “Kad ne sÅ«da nav palicis tevÄ«…“, “SÅ«du manu, lielu sÅ«du, es par sÅ«du nebÄ“dāju“, “Ai, jel manu vieglu sÅ«du!“, “Es karā aiziedams, atstāj sÅ«du Å¡Å«pulÄ«…“, “SÅ«ds nāk un aiziet tālumā, un sākas viss no gala…“, “SÅ«ds, ar ko tu sācies…“, “KaÄ·Ä“ns, kurÅ¡ atteicās no sÅ«da“, “Uzsniga sniedziņš balts… un sÅ«dam palika silti…“, “Ar sÅ«da sajÅ«tu miegā…“, “KÅ«ko, KÅ«ko, sÅ«diņ!“, “Nekur nav tik labi kā sÅ«dos“, “Kam raudāji, ak, daiļais sÅ«ds“, “Ai, tu, zaļais sÅ«ds…“, “Kur mÄ«t mana SÅ«dumeita?“, “Starp diviem sÅ«diem izvÄ“lÄ“ties mīļāko un iemÄ«lÄ“ties…“, “Vislabākie sÅ«di ir tie, kuros vÄ“l nav kāpts“.

Personālijas
Sūdraba Edžus, Jānis Sūdrabkalns, Imants Sūdmalis.

Filmas
“LimuzÄ«ns sÅ«du krāsā“, “Ilgais ceļš sÅ«dos“, “Ne sÅ«da es neatceros, Ričard!“, “Šīs sÅ«dÄ«gās balkona durvis“, “Kā sÅ«di balti padebeÅ¡i iet…“, “SÅ«ds tÄ“va pagalmā“, “SÅ«da bridÄ“js“, “SÅ«ds upē“, “Zvejnieka sÅ«ds“, “Kad lietus un sÅ«di sitas logā“, “SÅ«da sonāte“, “Kapteiņa Enriko sÅ«ds“, “Vecā jÅ«rnieka sÅ«ds“, “Melnā sÅ«da spÄ«lÄ“s“, “SÅ«ds vientuļai sievietei“, “Pa sÅ«dam aizejot…“, “Baigs sÅ«ds“; “17 pavasara sÅ«di“, “Likteņa ironija jeb Vieglu sÅ«du!“, “Suņa sÅ«ds“, “Maskava sÅ«diem netic“, “Baltais tuksneÅ¡a sÅ«ds“, “SÅ«da nogurdinātie“;“Četri tankisti un sÅ«ds“, “SÅ«diem lÄ«dzi“, “SÅ«ds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu“, “Šķeļot sÅ«dus“, “9arpus sÅ«di“, “SÅ«ds uz nekurieni“, “SÅ«da pavÄ“lnieks“.

Published by

6 thoughts on “SÅ«du bÅ«Å¡ana :D”

  1. sūds suda nebaidās, sitas gan bija sūdīgi labs, vajag biezaak veidot kautko tik sūdīgu!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *